Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum

SZC logo
  • Intézményeink
  • Hírek
  • Galéria
  • Közérdekű adatok
Széchenyi 2020

Projektek


NFA - A szakmai képzési célt szolgáló eszköz- és infrastruktúra fejlesztése

A program átfogó célja az Európa 2020, valamint az ágazati stratégiákkal és szakmapolitikai célkitűzésekkel összhangban a végzettség nélküli iskolaelhagyók, azaz a korai iskolaelhagyók, illetve a lemorzsolódók számának csökkentése, a munkaerő-piaci igényeket hatékonyabban kiszolgáló, eredményesebb szak- és felnőttképzési intézményrendszer kialakítása annak érdekében, hogy javuljon a munkaerő versenyképessége, a szak- és felnőttképzésből minőségi, a munkaerőpiacon közvetlenül hasznosítható, innovatív tudással kerüljenek ki a résztvevők. 

A program közvetlen célja a szakképzési centrumok szakképző intézményeiben a szakmai képzési célt szolgáló helyiségek (tanműhelyek, szaktantermek) eszközellátottságának és infrastrukturális feltételeinek fejlesztése. A program segítséget nyújt a szakképzés számára kijelölt feladatok végrehajtásához, a digitális infrastruktúrafejlesztéshez a szaktantermekben és a tanműhelyekben. A program nyújtotta lehetőségek segítségével 8 intézményünkben hajthatunk végre fejlesztéseket. 

Az NFA-s beszerzésekhez majd képeket kellene feltenni.

Széchenyi 2020