Ugrás a fő tartalomra

6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 7-9.


+36 (62) 202-475

Széchenyi 2020

Intézményeink adatai


Corvin logóHódmezővásárhelyi SZC Corvin Mátyás Technikum és Szakképző Iskola

A hódmezővásárhelyi kereskedőképzés több mint 130 éves múltra tekint vissza. Az 1880-as évektől kezdve iskolánk elődje többször is költözni kényszerült, viszont az országban először valósította meg a szakma szerinti oktatást az áruismeret terén. A legtöbben fűszer-, illetve textilkereskedőnek tanultak, de könyv-, papír-, termény-, vas- és fakereskedők is kerültek ki az intézmény falai közül. A háborús évek iskolánkat sem kímélték, hosszabb-rövidebb ideig szünetelt is az oktatás, majd 1954-től már folyamatosan működött a Deák Ferenc, a Szent Antal, illetve a Sztálin utcán. Az 1956-57-es tanévben iratkozhattak be elsőként szakács és felszolgáló tanulók, akik az érettségi bizonyítvány mellett szakmunkás bizonyítványt is kaptak.1974 – 2012-ig a Vendéglátóipari Szakközépiskolának az a kertvárosi épület adott otthont, amelyben ma a Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola működik. 2012-ben a Corvin Mátyás Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola, mai nevén Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Corvin Mátyás Technikum és Szakképző Iskola esztétikus környezetben, modern épületben, a belváros szívében kapott helyet, és oktatja magas szakmai színvonalon a jövő pincéreit, szakácsait, cukrászait, vendéglátóipari, kereskedelmi és turisztikai szakembereit.

Kalmár logóHódmezővásárhelyi SZC Corvin Mátyás Technikum és Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Szakképző Iskola Intézményegysége

Kalmár Zsigmond (1860 Hegyközújlak-1941 Hódmezővásárhely) az asztalos mesterséget Békéscsabán tanulta, majd több városban dolgozott, tökéletesítette tudását. Találmányát, a Kalmár-féle gabonarostát 1888-ban Nagyváradon dolgozta ki és szabadalmaztatta. 1899-ben jött Hódmezővásárhelyre, itt alapította meg rosta gyárát. Üzemét felvirágoztatva száz embernek adott munkát, megélhetést. Termékei egész Kelet-Európában ismerté váltak, sok még ma is működik a 60 000 legyártott rostából. A város köztiszteletben álló, népszerű személyisége volt. Gyakran, és sokat áldozott a város közösségi, kulturális céljaira. A lehetséges felmerült több névadó közül, az iskola tantestületének, valamint a közgyűlés többségének támogatásával lett iskolánk névadója. Jelenleg iskolánkban 38 osztályban, 984 tanuló tanul. A 9-12 szakközépiskolai osztályainkban, elsősorban érettségihez kötött szakmát tanulni akarók jelentkeznek, a négy év alatt idegen nyelv, számítástechnikai ismeretek mellett pályaorientációs, illetve szakmai előkészítő képzésben részesülnek, természetesen az érettségi után a szakmatanulás mellett megvan a felsőfokú továbbtanulás választási lehetősége is. A 9-10-dik általánosan művelő évfolyamainkon is, szintén az idegen nyelv, a számítástechnikai ismeretek mellett, pályaorientációs, illetve szakmai előkészítő oktatás folyik. Szakképző évfolyamainkon jelenleg 25 szakmát oktatunk. A rövid képzési idő miatt is sokan tanulnak második szakmát, vagy van aki szakmai vizsga után gondolja meg magát, hogy érettségit szeretne szerezni. Így iskolánk nappali tagozatán nagy az életkori eltérés, a 15-évestől a 22 évesig. A tanulók többsége Hódmezővásárhely és környékéből, vonzáskörzetéből kerül ki, 80%-uk a szakmatanulás szándékával, ill. a kiválasztott szakma iránti érdeklődés miatt választja iskolánkat, 20%-uk eredetileg más elképzelésekkel rendelkezett, de gyenge tanulmányi eredményeik miatt ezek nem valósultak meg. A végzett tanulók többsége kb. 80% nem bánta meg, hogy iskolánkat választotta, elégedett választott szakmájával, biztosítva látja általa a megélhetési lehetőségét, boldogulását az életben. Felnőtt képzésünkben esti tagozaton lehet érettségit szerezni, kitartó, négyéves tanulással. Sokan gondolják, hogy magasabb képzettséget szereznek, vagy a munkahelyen elvárják az idegen nyelvtudást, számítógépes ismereteket, az érettségit ezért iskolánk az iskolarendszeren kívüli képzéssel, átképzéssel is, nyitott a változó világunk elvárásaihoz, az „élethosszig tartó” tanulás elősegítéséhez.

 • Telefon

  +36 62/222-246

 • Weboldal

 • Cím

  6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky utca 7-9.

Cseresnyés Kollégium logóHódmezővásárhelyi SZC Cseresnyés Kollégium

Az új, 400 fős kollégiumi avató ünnepségét 1968. május 4-én tartották a Fekete Sas Szálló dísztermében. Ugyanabban az évben, októberben megszervezték a Cseresnyés találkozót, amelyen Németh László mondott beszédet:”….Azok az emberek, aki ezt a kis internátust megcsinálták, a magyar értelmiségnek bizony szomorú, szegény kőzeteiből vonták ki a felelősségérzetnek azt az energiaadagját, amely a tanyai tanulók otthonát létrehozta …. Vásárhelyre én sem kerültem volna el, ha Móricz Zsigmond nem mondja, hogy ide kell jönni, és közben meg nem mutatja ezt az intézményt is, így életemnek azt a szép fejezetét, amit a vásárhelyi tartózkodás jelent, tulajdonképpen neki köszönhetem. A nép közt élő értelmiségiektől a kor legnagyobb szelleméig elgondolásban, létrehozásban, példává emelésben megvan tehát a lépcsőzet, s ahol valami szép kezdeményt, s fölötte egy ilyenféle lépcsőt látnak alakulni, abban foglalják el ma is a helyüket. Az, hogy a kisded Cseresnyésből fényes Szántó Kovács Kollégium lett éppoly fölfedezői szívósságot, hősiességet követelnek attól, aki beléjük lát. Tehát ahol valami hasonlót látnak ma, mint amilyen volt 1938-ban a hódmezővásárhelyi tanyai tanulók internátusa, azt támogassák, és karolják fel.” A kollégium “újkori” történetéhez két, volt igazgatóról kell szóljunk. 1967-től hosszú ideig, 20 évig, Schindler Endréné volt igazgatónk. Ekkor vált a kollégium a város egyik kulturális centrumává, a kollégiumi munka egyik módszertani központjává régiónkban. Őt Sújtó Sándor követte, nyugdíjba vonulásáig (5 évig) irányította intézményünket. Az ő nevéhez kapcsolódik régi- új nevünk, a “Cseresnyés” név fölvétele, 1991-ben. E névváltozás mögött elsősorban nem a politikai változásokat, hanem a kollégiumi arculat fontosságának a fölismerését kell látnunk. Hagyományaink, gyökereink ápolását a jövő zálogának tekintjük. 1993-tól 2004-ig Szalkai László vezette az intézményt, aki jelenleg is nevelőtanárként tevékenykedik kollégiumunkban.

 • Telefon

  +36-62-245-233

 • Weboldal

 • Cím

  6800 Hódmezővásárhely, Oldalkosár utca 1.

Sághy logóHódmezővásárhelyi SZC Csongrádi Sághy Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Az iskola épületét 1976-ban adták át, akkor korszerű, jól felszerelt intézmény volt. Szemléltető eszközeivel, zárt láncú televíziós rendszerével kiemelkedő volt a városban, de még az országban is. 1993-ban került átadásra a sportcsarnok, amely megoldotta az addig szabadtéri sportpályákon és tanteremben folyó testnevelés gondját, s a létesítmény fontos szerepet tölt be a város életében is. 16.000 kötetes könyvtár áll a tanulók és tanárok rendelkezésére. Az informatika szakcsoport oktatása korszerűen felszerelt számítógépes tantermekben történik. A kereskedelem és vendéglátó szakma csoportok számára a taniroda van kialakítva. Rendelkezünk CNC géppel, melyek a gépész technikusképzés szakmai színvonalának emelését biztosítják, valamint PLC oktatáshoz szükséges laboratóriummal és mérőlaborral is. A kőműves és ács, állványozó szakma oktatása iskolai tanműhelyben történik, s szintén jól felszerelt tankonyha és tankert áll a falusi vendéglátó szakmunkástanulók rendelkezésére. 2012 szeptemberétől a faipari csarnok gépei, eszközei az iskola tulajdonába kerültek, a faipari képzés az iskola tanműhelyében folyik. Intézményünkben megvalósul az integráció és az inkluzív pedagógia. Az iskolánk többcélú intézmény: szakgimnázium, szakközépiskola és kollégium. Az intézményben felnőtt oktatás is folyik nappali/levelező tagozatos képzés, érettségire felkészítés időtartama 2 év, a 16 évet betöltött, szakmai bizonyítvánnyal rendelkező, vagy középiskola 9-10. osztályát elvégzett tanulók részére 21 éves korig. A nevelőtestület minden tagjának feladata legmagasabb szinten a lehetőségeket legjobban hasznosítva nevelni, oktatni iskolánk tanulóit, a NAT, a kerettantervek és a pedagógiai program alapelvei, értékei, cél- és feladatrendszerének maradéktalan betartása és teljesítése, szakmailag, pedagógiailag tovább képezni magát, a település és az iskola érdekeit szem előtt tartva tevékenykedni.

 • Telefon

  +36-63-570-425

 • Weboldal

 • Cím

  6640 Csongrád, Gyöngyvirág utca 16/A

Eötvös logóHódmezővásárhelyi SZC Eötvös József Technikum

Iskolában jelenleg egészségügy, szépészet (kozmetikus-technikus, fodrász), informatika és távközlés, sport, gépészet, gazdálkodás és menedzsment ágazatok vannak. Az egészségügy, szépészet fő profil mellé az informatika és távközlés ágazat is felzárkózott. A partnerekkel iskolánk folyamatosan tartja a kapcsolatot. Folyamatosan szervezzük a szakképző és felnőttek oktatását célzó évfolyamokra történő beiskolázást. Az Ipar 4.0 terjedése és az automatizáltság megköveteli az új követelményekhez igazodó, megfelelően képzett munkaerőt. Alapvetővé válik magasabb szintű informatikai és technológiai ismeretek megszerzése lényegében minden foglalkozás, munkakör kapcsán. A virtualitás előtérbe kerülésével bővül a globális, nemzetközi teamek együttműködése, felértékelődik a kulturális, kommunikációs különbségek áthidalása, és azoknak a munkahelyeknek a szerepe, ahol az emberi tényező nem helyettesíthető. Nő a kompetenciák fontossága, azon belül is felértékelődnek az emberi együttműködéssel kapcsolatos készségek.

 • Telefon

  +36-62-241-988

 • Weboldal

 • Cím

  6800 Hódmezővásárhely, Szent Antal u. 5-9.

Návay logóHódmezővásárhelyi SZC Makói Návay Lajos Technikum és Kollégium

A Hódmezővásárhelyi SZC Makói Návay Lajos Technikum és Kollégium székhelye és a kollégium Makó város szívében helyezkedik el. A városban KERI-ként ismert iskola 2023-ban ünnepeli fennállásának 100. évfordulóját. Az iskola a 2016/2017 –es tanévtől három épületből áll: a székhely a Posta u. 4-6. alatt a kollégium épületével, illetve a Bajza u. 71-73. alatti telephely. 2020. július 1-jétől a jogszabályi változás következményeként a Návay technikumként és szakképző iskolaként működik. A hagyományos ágazatokat megtartva az elmúlt években bővültek iskolánkban a tanulóknak kínált lehetőségek: jelenleg kilenc ágazat 17 szakmája közül tudnak a hozzánk jelentkező tanulók szakmát választani. Az ágazati képzéseink során szem előtt tartjuk, hogy a helyi gazdasági igényekre reagáljunk, továbbá az Ipar 4.0 forradalom előre jelzett igényeihez is igyekszünk igazítani a képzési szerkezetünket: ennek jegyében a gazdálkodás és menedzsment, a kereskedelem, a közlekedés és szállítmányozás, az építőipar, a gépészet ágazatokon kívül erősítjük az informatika és távközlés, a specializált gép és járműgyártás, a turisztika-vendéglátás és az elektronika és elektrotechnika ágazatokat. Képzéseink magas színvonalú megvalósítása érdekében törekszünk az infrastruktúra fejlesztésére, az eszközpark bővítésére, korszerűsítésére. A szakmai gyakorlat megvalósítása évek óta a duális képzőpartnereinkkel való együttműködés keretében történik. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink a munkaerőpiaci elvárásoknak megfelelő kompetenciákat sajátítsanak el. Az iskolához szervesen illeszkedő modern, felújított, négyemeletes Pulitzer kollégium városi kollégiumként működik, a helyi középiskolák vidéki tanulóit fogadjuk. A kollégium az elmúlt tanévben is helyet adott a Makóra látogató vendégeknek, a városunk iránt érdeklődő turistáknak. A városban KERI-ként ismert Alma Mater pedagógusai az elmúlt évtizedekben mindvégig szem előtt tartották, hogy az oktatás – nevelés nemcsak hétköznapi munka a számukra, hanem a hivatásuk. Tudjuk, hogy hivatásunkat csak akkor teljesítjük, ha olyan embereket oktatunk, akik szakmai tudásukkal és emberi magatartásukkal elismerést szereznek önmaguknak és iskolánknak. Visszatekintve a KERI múltjára, sorakoznak azok az eredmények, amelyek bizonyítják, hogy számtalan „nyers gyémántot” csiszoltak az itt tanító pedagógusok „kristályba”.

 • Telefon

  +36-62-510-917

 • Weboldal

 • Cím

  6900 Makó, Posta u. 4-6

Boros logóHódmezővásárhelyi SZC Szentesi Boros Sámuel Technikum

Iskolánk Csongrád megye északi részének meghatározó gazdasági és egészségügyi technikuma. Beiskolázási körzetünk ennél nagyobb, jönnek hozzánk tanulók a környező megyék, Csongrád-Csanád megyével szomszédos településeiről is. Így ellátunk szakemberekkel kb. egy megyényi területet. Korábban végzett diákjaink képezik a környező vállalatok, intézmények szakembergárdáját, ez a gyakorlati élettel való személyes jó kapcsolatokat is jelenti, amelyből sokat profitál mind az iskola, mind a gazdasági, intézményi környezet. Öt évfolyamos technikumi képzést folytatunk, ahova a következő ágazatokban történik a beiskolázás: Egészségügy Gazdálkodás és menedzsment Közlekedés és szállítmányozás 13-14. évfolyamon szakképző osztályokat működtetünk nappali és esti tagozaton, ahova saját diákjainkon kívül beiratkoznak a környező gimnáziumok, szakképző iskolák tanulói, és azok a felnőttek, akik jellemzően munka mellett kívánnak új szakképzettséget szerezni. Szakképzési kínálatunk a következő szakmacsoportokra terjed ki: Egészségügy Gazdálkodás és menedzsment Közlekedés és szállítmányozás Szociális

 • Telefon

  +36-63-313-038

 • Weboldal

 • Cím

  6600 Szentes, Ady Endre utca 6–8.

Pollák logóHódmezővásárhelyi SZC Szentesi Pollák Antal Technikum

Az iskola története 1963. augusztus 15-ével kezdődött. Ekkor adták át az újonnan épített intézmény kulcsait. Az elnevezése ekkor Gimnázium és Ipari Szakközépiskola volt. Az oktatás elektroműszerészi és villanyszerelői osztályokkal indult. Később az erősáramú szak lett a meghatározó, majd 1991-től az elektronikai és az informatikai képzés. 1991-ben vettük fel a Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola nevet.Jelenleg 4 elektronikai és 6 informatikai szaktanteremmel, valamint egy CAD-CAM laborral rendelkezünk. Az elektronikai műhelytermekben az elektronikai áramkörök tervezését, tesztelését, nyomtatott áramkörű panelek készítését, PLC programozást, napelemes rendszerek beüzemelését és erősáramú szereléseket, valamint digitális áramkörök tervezését tanítjuk. Ehhez korszerű számítógépekkel, oktató berendezésekkel, CAD programokkal, áramkört tervező és szimuláló szoftverekkel rendelkezünk. A CAD-CAM informatikusok színvonalas oktatását CNC marógépek, CNC esztergagépek és CNC vezérlő szimulátorok segítik. Az informatikai szaktantermekben termenként 15 – 20 db korszerű számítógépünk van, ezen kívül LEGO robotok, Ozobot-ok, humanoid robotok és Raspberry Pi mikroszámítógépek is növelik az oktatás hatékonyságát és sokszínűségét. Több, mint 190 db számítógéppel rendelkezünk, ezek mindegyike hálózatba van kötve. A robotika oktatásunk új színfoltjaként a 2020/2021-es tanévtől kezdődően már a Mitsubishi és FANUC robotok is segítik a korszerű, iparban is alkalmazott ismeretek átadását. 2015. július 1-jétől a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum tagintézményeként működünk. 2016. szeptemberétől a tanulóink szakgimnáziumi keretek között 4 év alatt szerezhetnek érettségi bizonyítványt és további 1 év alatt OKJ-s szakmai bizonyítványt. A diákjaink a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő szakmák elsajátítása után könnyedén elhelyezkednek, illetve továbbtanulnak a felsőoktatásban.2020. július 1-jétől a szakképzési rendszer átalakulása miatt az iskolánk neve módosult, a 4+1 évfolyamos szakgimnáziumi iskolatípust az 5 évfolyamos technikum váltotta.

 • Telefon

  +36-63-562-280

 • Weboldal

 • Cím

  6600 Szentes, Apponyi tér 1

HSZC Szentei Zsoldos Ferenc Technikum logoHódmezővásárhelyi SZC Szentesi Zsoldos Ferenc Technikum

Városunkban a szakképzés közel 150 éves múltra tekint vissza. A tanoncképzés a vasárnapi iskolákban folyó oktatáshoz köthető. Ezek az iskolák három osztályosak voltak, a tanítás vasárnap délelőtt folyt. Kevés hatékonysággal működtek: a tanoncok nem látogatták rendszeresen a tanórákat, a mesterek sem ösztönözték őket erre.A 2019-20-as tanévben jelentős eszközfejlesztés valósult meg intézményünkben, melyekkel növelni tudjuk a képzés szakmai színvonalát. A kereskedő ágazat Laurel pénztárgép kereskedelmi rendszert, a gépészet méréstechnikai labort, a hegesztő szakma APOLLO hegesztőszimulátort, a festő szakma GRACO festékszóró komplett rendszert, a gépi forgácsoló szakma Eduturn 200 CNC –t kapott. A beszerzések összértéke 25 millió Ft volt, melyet a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum finanszírozott. Az elmúlt években megvalósult fejlesztéseknek, különböző népszerűsítő programoknak köszönhetően az iskolánkban tanuló gyerekek száma nem csökkent érdemben, ami a kedvezőtlen gyermekszületési számok miatt jelentős teljesítmény. Sőt a 2020/2021-as tanévet jelentős létszámbővüléssel kezdtük.

 • Telefon

  +36-63-562-335

 • Weboldal

 • Cím

  6600 Szentes, Szent Imre herceg u. 1.CsmkikEmberi Erőforrás TámogatáskezelőEmberi Erőforrások MinisztériumaHatártalanulHódmezővásárhely mobilalkalmazásNemzeti Tehetségkutató Program
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum

   6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 7-9.

  • Telefon: +36 (62) 202-475

   E-mail: hszc.titkarsag@hiszk.hu

   OM azonosító: 203039

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2020/007549; E/2020/000182


  2024Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum