Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum

SZC logo
 • Intézményeink
 • Hírek
 • Galéria
 • Közérdekű adatok
Széchenyi 2020

Közérdekű adatok


Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

  Alapító okirat 2022.08.31

Letöltés

  Alapító okirat 2021.08.31

Letöltés

  Alapító okirat 2020.07.02.

Letöltés

  Alapító okirat 2019.08.30.

Letöltés

  Alapító okirat 2018.08.29.

Letöltés

  Alapító okirat 2017.08.31.

Letöltés

  Alapító okirat 2018.08.31.

Letöltés

  Módosító okirat 2017.08.28.

Letöltés

  Módosító okirat 2017.08.31.

Letöltés

  Módosított alapító okirat 2017.03.01.

Letöltés

  Módosító okirat 2017.02.27.

Letöltés

  SZMSZ 2022

Letöltés

  SZMSZ 2020

Letöltés

  SZMSZ módosítása 2016.06.28.

Letöltés

  SZMSZ 2016.02.23

Letöltés

  Közérdekű adatok közzétételi szabályzat 2017.

Letöltés

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

  Minőségcélok 2022. évre

Letöltés

  Minőségcélok 2021. évre

Letöltés

  Minőségcélok értékelése 2021. évre

Letöltés

  Akadálymentesítési nyilatkozat 2020

Letöltés

Gazdálkodási adatok

  Járványügyi Intézkedési Terv 2021.03.

Letöltés

  Hódmezővásárhelyi SZC_vezetői program

Letöltés

  HSZC_közbeszerzési terve_2019

Letöltés

  Közbeszerzési terv 2018

Letöltés

  Közbeszerzési terv 2017

Letöltés

  HSZC közbeszerzési terv 2016

Letöltés

  2019. évi elemi költségvetés II.

Letöltés

  2019. évi elemi költségvetés I.

Letöltés

  2018. évi elemi költségvetés

Letöltés

  2017. évi elemi költségvetés

Letöltés

  2016. évközi elemi költségvetés

Letöltés

  2015. évi elemi költségvetés

Letöltés

  Szerződések közzététele II.

Letöltés

  Szerződések közzététele I.

Letöltés

  Támogatási szerződés_felnőttoktatás 2017_2018. tanév I. félév

Letöltés

  Támogatási szerződés_felnőttoktatás 2016_2017.tanév pótlólagos forrás

Letöltés

  Támogatási szerződés_felnőttoktatás 2016_2017. tanév

Letöltés

  Támogatási szerződés_felnőttoktatás 2015_2016. tanév

Letöltés

  Közműszolgáltatási szerződések

Letöltés

  Szolgáltatási szerződések

Letöltés

  Támogatási szerződések

Letöltés

  Vállalkozási szerződés_TOP

Letöltés

  Caminus megállapodás

Letöltés

  Támogatási szerződés_tagint.felújítás

Letöltés

  AJKP-HMSZ-szerződés-2016.08.31

Letöltés

Általános Közzétételi Lista

1.

A közfeladatot ellátó szerv

 
 

hivatalos neve

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum

 

székhelye

6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 7-9.

 

postai címe

6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 7-9.

 

telefon- és telefaxszáma

+36 (62) 202-475

 

elektronikus levélcíme

hszc.titkarsag@hiszk.hu

 

honlap

https://hszc.hu/ 

 

titkársági ügyfélszolgálatának elérhetőségei

6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 7-9.

+36 (62) 202-475

 

felnőttképzési ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Ügyfélfogadás:

6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 7-9.

Felnőttképzési iroda

H-Cs:

08:00 – 15:30

P:

08:00 – 13:00

+36 62 202-475/117-es melléken

2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

ld. Szervezeti ábra

3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Kancellár:

Hegedűs Zoltán

Tel.: 06-62/202-475

E-mail: hegeduszoltan@hiszk.hu

Főigazgató:

Kincses Tímea

Tel.: 06-62/202-475

E-mail: kincses.timea@hiszk.hu

Gazdasági vezető:

Süliné Juhász Márta

Tel.: 06-62/202-475

E-mail: sjm@hiszk.hu

Főigazgató-helyettes:

Tornyi-Molnár Zoltán

Tel.: 06-62/202-475

E-mail: tornyiz@hiszk.hu

4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

nem releváns

5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

nem releváns

6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

nem releváns

7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló…

nem releváns

8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok…

9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv…

nem releváns

10.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok…

nem releváns

11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Irányító szerv:
Kulturális és Innovációs Minisztérium
11054 Budapest, Szemere utca 6.
Központi postafiók címe: 1884 Budapest, Pf. 1.
Telefon: +36 1 896 2203
Ügyfélszolgálat e-mail címe: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu

Középirányító szerv:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7. Postafiók címe: 1437 Budapest, Pf: 760
Telefon: +36 1 477 5600
E-mail cím: szakkepzes@nive.hu

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

HSZC jogszabályok gyűjteménye

Alapító okirat

Szervezeti és Működési Szabályzat (2015-2019.)

Szervezeti és Működési Szabályzat (2020.)

Szervezeti és Működési Szabályzat (2022.)

Adatvédelmi Szabályzat

2.

Az országos illetékességű szervek…

nem releváns

3.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

nem releváns

4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése…

nem releváns

5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Szervezeti és Működtetési Szabályzat (2015-2019.)

Szervezeti és Működési Szabályzat (2020.)

Szervezeti és Működési Szabályzat (2022.)

6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartalma, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdő ív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti.

http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek

7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

nem releváns

8.

A testületi szerv…

nem releváns

9.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek…

nem releváns

10.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

nem releváns

11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

nem releváns

12.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Külső ellenőrzések

13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat

Információs jogokkal foglalkozó személy:
dr. Ambrus Norbert adatvédelmi tisztviselő
Telefonszám: 06-62/202-475

14

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

nem releváns

15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

2017. I. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés

2017. II. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés

2017. III. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés

2017. IV. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés

2018. I. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés

2018. II. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés

2018. III. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés

2018. IV. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés

2018. éves beruházásstatisztikai jelentés

2019. I. negyedéves beruházásstatisztikai jelentés

2019. II. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés

2019. III. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés

2019. IV. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés

2019. évi beruházásstatisztikai jelentés

2020. I. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés

2020. II. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés

2020. III. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés

2020. IV. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés

2020. évi beruházásstatisztikai jelentés

2021. I. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés

2021. II. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés

2021. III. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés

2021. IV. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés

A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti.

http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek

16.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

nem releváns

17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

nem releváns

18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

nem releváns

19.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

nem releváns

20.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

nem releváns

21.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

nem releváns

22.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

nem releváns

23.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

nem releváns

24.

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

nem releváns

25.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

nem releváns

III. Gazdálkodási adatok

1.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

2015. évközi elemi költségvetés

2015. évi költségvetési beszámoló

2016. évközi elemi költségvetés

2016. évi költségvetési beszámoló

2017. évközi elemi költségvetés

2017. évi költségvetési beszámoló

2018. évközi elemi költségvetés

2018. évi költségvetési beszámoló

2019. évközi elemi költségvetés I.

2019. évközi elemi költségvetés II.

2019. éves költségvetési beszámoló

2020. évközi elemi költségvetés I.

2020. évközi elemi költségvetés II.

2020. éves költségvetési beszámoló

2021. évközi elemi költségvetés I.

2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2017 I. negyedév

Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2017 II. negyedév

Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2017 III. negyedév

Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2017 IV. negyedév

Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2018 I. negyedév

Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2018 II. negyedév

Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2018 III. negyedév

Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2018 IV. negyedév

Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2019 I. negyedév

Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2019 II. negyedév

Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2019 III. negyedév

Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2019 IV. negyedév

Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2020 I. negyedév

Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2020 II. negyedév

Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2020 III. negyedév

Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2020 IV. negyedév

Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2021 I. negyedév

Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2021 II. negyedév

Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2021 III. negyedév

Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2021 IV. negyedév

Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2022 I. negyedév

Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2022 II. negyedév

Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2022 III. negyedév

Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2022 IV. negyedév

Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2023 I. negyedév

3.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

nem releváns

4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések.

Szerződések közzététele II.

Szerződések közzététele I.

5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

nem releváns

6.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

nem releváns

7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

KEHOP-5.2.11

GINOP-6.2.3

8.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

2017. évi közbeszerzési terv

2018. évi közbeszerzési terv

2019. évi közbeszerzési terv

2020. évi közbeszerzési terv

2021. évi közbeszerzési terv

2022. évi közbeszerzési terv

2023. évi közbeszerzési terv

Archívum • KIM
 • IKK
 • Határtalanul
 • Csmkik
 • Nemzeti Tehetségkutató Program
 • Szakmák Éjszakája
 • Hódmezővásárhely mobilalkalmazás
 • Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
 • Emberi Erőforrások Minisztériuma
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum

   6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 7-9.

  • Telefon: +36 (62) 202-475

   E-mail: hszc.titkarsag@hiszk.hu

   OM azonosító: 203039

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2020/007549; E/2020/000182


  2023Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum