Sportedző - Sportszervező

Man and woman personal trainers in the gym. Young girl and guy wearing sportswear with arms crossed.

(választható sportágak: a szakképzettség megszerzésére irányuló sport ágazati képzés azokban a sportágakban szervezhető, amelyekben a sportról szóló 2004. évi I. törvényben foglaltaknak megfelelő országos sportági szakszövetség, vagy az országos sportági szakszövetség feladatait ellátó országos sportági szövetség működik.)

Sport ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Választható sportágak: a szakképzettség megszerzésére irányuló képzés azokban a sportágakban szervezhető, amelyekben a sportról szóló 2004. évi I. törvényben foglaltaknak megfelelő országos sportági szakszövetség, vagy az országos sportági szakszövetség feladatait ellátó országos sportági szövetség működik. A sportedző – sportszervező szakember sportág-specifikusan, célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, játék- és versenyszabályait. Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítőkészségüket. Edzőmérkőzéseket és -versenyeket, illetve edzőtáborokat, egyéb sportrendezvényeket szervez.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

a választott sportág mozgásformáit szakszerűen bemutatja, elemzi, eredményesen oktatja;
a sportági mozgástechnikák végrehajtásakor előforduló hibákat felismeri, javítja;
a sportolók képességeit és erőnlétét szakszerűen felméri, értékeli;
az életkori sajátosságok, valamint az egyéni adottságok figyelembevételével tanítványai sportág-specifikus felkészítését, versenyzését megtervezi és irányítja;
a sportolók teljesítményét értékeli, a versenyzők kiválasztását elvégzi;
a tehetséggondozás korszerű elveit és módszereit alkalmazza;
különböző ciklusú edzésterveket készít;
sporteseményeket, mérkőzéseket, versenyeket, táborokat szervez;
a munkakörével együtt járó szervezési, pénzügyi, adminisztratív és marketing feladatokat ellát;
szükség esetén szakszerű segítséget- és elsősegélyt nyújt.

KÉPZÉS HELYE

Hódmezővásárhelyi SZC Eötvös József Technikum

KÉPZÉS TERVEZETT INDÍTÁSA

2020-2021 tanév

Visszahívást kérek
close slider

Kapcsolat