Tisztelt Látogató!

A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum az Európai Unió támogatásával megvalósuló Széchenyi 2020 Program keretében „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére” című pályázati felhívásra benyújtott „Napelemes rendszer telepítése a Hódmezővásárhelyi SZC gondozásában lévő épületekre” című pályázata vissza nem térítendő támogatást nyert. A támogatás mértéke az elszámolható összköltség 100 %-a, amely 145,44 millió Forint volt.
A KEHOP-5.2.11-16-2016-00055 kódszámú projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósult meg 2017.04.11. – 2017.12.31. között.
A Hódmezővásárhely Szakképzési Centrum öt épületén napelemes rendszer került telepítésre. A napelemes rendszerek összes inverteres csatlakozási teljesítménye 210 kW. A beépítésre került napelemek névleges csúcsteljesítménye 246,875 kWp. A projekt során 710 db 260 Wp és 235 db 265 Wp teljesítményű napelem panel került telepítésre az alábbi helyszíneken:

  1.  A Hódmezővásárhelyi SZC Kalmár Zsigmond Szakgimnáziuma és Szakközépiskoláján (6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 7-9.) beépítésre került két darab Fronius Symo Light 20-3-M és egy darab Fronius Symo Light 10-3-M névleges teljesítménye 50 kW, melyhez 235db 265 W napelem panel tartozik 62,265 kWp névleges csúcsteljesítménnyel.
  2.   A Hódmezővásárhelyi SZC Eötvös József Szakgimnáziuma és Szakközépiskoláján (6800 Hódmezővásárhely, Szent Antal utca 5-9) beépítésre került egy darab Fronius Symo Light 20-3¬M és egy darab Fronius Symo Light 10-3-M névleges teljesítménye 30 kW, melyhez 126db 260 W napelem panel tartozik 32,76 kWp névleges csúcsteljesítménnyel.
  3.   A Hódmezővásárhelyi SZC Corvin Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskoláján (6800 Hódmezővásárhely, Városház utca 1) beépítésre került két darab Fronius Symo Light 20-3-M és egy darab Fronius Symo Light 10-3-M névleges teljesítménye 50 kW, melyhez 235db 260 W napelem panel tartozik 61,1 kWp névleges csúcsteljesítménnyel.
  4.  A Hódmezővásárhelyi SZC Návay Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolának Kollégiumán (6900 Makó, Posta utca 4-6.) beépítésre került két darab Fronius Symo Light 20-3-M és egy darab Fronius Symo Light 10-3-M névleges teljesítménye 50 kW, melyhez 235db 260 W napelem panel tartozik 61,1 kWp névleges csúcsteljesítménnyel. 
    A napelemek egy része az épületek adottsági miatt lapostetőre, speciális alumínium tartószerkezetre erősített betonlap súlyozással került felhelyezésre, másik része cseréptetőre speciális rozsdamentes és alumínium tartószerkezettel került telepítésre.
    Az európai uniós támogatás segítségével megvalósult fejlesztés nagyban hozzájárul a hatékonyság növekedéséhez és a káros anyag kibocsátás csökkentéséhez.

Fotovoltaikus rendszerek telepítése a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum épületein (KEHOP 5.2.11-16-2016-00055) tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentumai PDF formátumban a csatolmányok között olvashatóak.

Fotódokumentáció:


Csatolmányok: 
 

A program keretében 2×5 pedagógus vesz részt a mobilitásban. A program célja a célországok oktatási rendszerének megismerése, esélyteremtés, a tanuláshoz való hozzáférés biztosításának módjainak megismerése. A mobilitás eredményeként módszertani megújulást, felnőtt tanulók és a tanfolyamok sikeres befejezőinek számának növekedését, innovatív tanítási technikák megismerése az elvárás. 

Toggle tartalomA program célja a célországok tanulóbarát tanítási technikák elsajátítása, legfőképpen a pályaorientációra, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására, a lemorzsolódás csökkentésére, a gyakorlati képzésre, a munkaerő-piaci szereplőkkel való kapcsolattartásra, a digitalizációra és az interaktivitásra. 

A program keretében 5×5 oktató kolléga vesz részt a mobilitásban 4 célországban.

A program átfogó célja az Európa 2020, valamint az ágazati stratégiákkal és szakmapolitikai célkitűzésekkel összhangban a végzettség nélküli iskolaelhagyók, azaz a korai iskolaelhagyók, illetve a lemorzsolódók számának csökkentése, a munkaerő-piaci igényeket hatékonyabban kiszolgáló, eredményesebb szak- és felnőttképzési intézményrendszer kialakítása annak érdekében, hogy javuljon a munkaerő versenyképessége, a szak- és felnőttképzésből minőségi, a munkaerőpiacon közvetlenül hasznosítható, innovatív tudással kerüljenek ki a résztvevők. 

A program közvetlen célja a szakképzési centrumok szakképző intézményeiben a szakmai képzési célt szolgáló helyiségek (tanműhelyek, szaktantermek) eszközellátottságának és infrastrukturális feltételeinek fejlesztése. A program segítséget nyújt a szakképzés számára kijelölt feladatok végrehajtásához, a digitális infrastruktúrafejlesztéshez a szaktantermekben és a tanműhelyekben. A program nyújtotta lehetőségek segítségével 8 intézményünkben hajthatunk végre fejlesztéseket. 

Az NFA-s beszerzésekhez majd képeket kellene feltenni. 

Toggle tartalomA 2004-ben indított program célja, hogy a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű, továbbá a különböző társadalmi hátránnyal küzdő, sérülékeny tanulói csoportokba tartozó gyermekek a középiskolai kollégiumok által alkalmazható pedagógiai eszközrendszer segítségével eredményesen tanulhassanak, és érettségi bizonyítványt szerezzenek nappali tagozatos középiskolai osztályokban, továbbá esélyt kapjanak a felsőfokú tanulmányok megkezdésére. A 2019/2020.-as tanév szeptemberében a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Cseresnyés Kollégiumában 73 – a feltételeknek megfelelő – tanuló kezdte meg tanulmányait a program keretein belül. A 2020/2021-es tanév szeptemberében pedig 69 tanuló. Megujult kollégiumunkról néhány jó kép is felkerülhetne.

Visszahívást kérek
close slider

KapcsolatSkip to content