Közszolgálati technikus

10111-822x493

KÖZSZOLGÁLATI TECHNIKUS, KÖZIGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKMAIRÁNY

Rendészet és közszolgálat ágazat 5 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A közigazgatási ügyintéző megismerkedik közigazgatási tevékenység-terület szabályaival, sajátosságaival, a leendő választott hivatás fontosabb szakmai elemeivel. A képzési folyamat során a gyakorlati képzés keretében a közigazgatási ügyintéző megismerkedik kormányhivatalok tevékenység-rendszerének legfontosabb elemeivel.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

külső és belső kapcsolattartást és kapcsolat lezárását szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készít, szerkeszt, kezel, tárol; ellátja a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, adminisztrációs feladatokat, közigazgatási eljárás keretén belül jogkörében hivatalból vagy kérelemre hatósági eljárást, vagy hatósági ellenőrzést folytat le; ügyviteli munkafolyamatokat szervez és irányít, iratkezelési feladatokat és adminisztratív teendőket lát el; irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, kezel és használ; ügyintézői és ügyfélszolgálati feladatokat lát el; feladatkörébe tartozó eljárást folytat le; tájékoztatást ad, adatszolgáltatást végez szóban és írásban; feladatkörébe tartozó közigazgatási ügyekben döntés-előkészítést és támogató feladatokat végez; ellátja a munkakörébe tartozó ügycsoporttal összefüggő feladatokat; önállóan végezni a hatáskörébe tartozó közigazgatási eljárási ügyeket; kezeli a felmerülő ügyfélkonfliktusokat. ***

KÖZSZOLGÁLATI TECHNIKUS, RENDÉSZETI TECHNIKUS SZAKMAIRÁNY

Rendészet és közszolgálat ágazat 5 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A rendészeti technikus megismerkedik a rendészeti, a magánbiztonsági tevékenység, valamint a rendvédelmi életpálya sajátosságaival, a leendő választott hivatás fontosabb szakmai elemeivel. A képzési folyamat során a gyakorlati képzés keretében a rendészeti technikus megismerkedik a magánbiztonsági szolgáltató szervezetek, a büntetés-végrehajtás, a katasztrófavédelem-tűzoltóság, valamint a rendőrség tevékenységének legfontosabb elemeivel.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

őrzést végez különböző védelmi szintű létesítményekben; ellátja a belső és a közterületi járőrszolgálatot, helyszín-ellenőrzést végezni a riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként; szállítmánykísérési feladatokat végez, biztosítja a pénz-, értékszállítást a létesítmény területén; intézkedik rendkívüli eseményekkor, szükséghelyzetekben, közveszély-elhárításban; elfogja a bűncselekményen és szabálysértésen tetten ért személyt; alkalmazza a támadáselhárító eszközöket és a kényszerítő testi erőt a szakmai szabályok szerint; együttműködik a feladat-végrehajtásban érintett hatóságokkal, a rendvédelmi szervekkel, a biztosításban részt vevő biztonsági szolgálatokkal, szervezőkkel; lőfegyvert használ; alkalmazza a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat, és egyéb jogi normákat, valamint a speciális szakmai, továbbá etikai szabályokat.

KÉPZÉS HELYE

Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Zsoldos Ferenc Technikum

Visszahívást kérek
close slider

Kapcsolat