Ismét Tudástranszfer – szakmai műhely a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrumban

Tudástranszfer II. címmel szakmai műhelymunkát szervezett a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum 2019. augusztus 28-án a GINOP-6.2.3-17-2017-00037 azonosítószámú, „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” című projekt keretében.

A program célja az volt, hogy a GINOP projekt keretében megalakult és működtetett tanulócsoportok és tehetséggondozást segítő szakkörök eredményeit, tapasztalatait, jó gyakorlatait bemutassák, megismertessék egymással a tagintézmények mentorai.

Két külső előadó a tehetséggondozás elméletét és gyakorlatát mutatta be:

Dr. Duró Zsuzsanna PhD, a neveléstudományok doktora, tehetségfejlesztési szakértő, a nevelési-oktatási intézményekben a tehetségek felismeréséről, fejlesztésének lehetőségeiről, módszereiről, eszközeiről beszélt, bemutatva a tehetséggondozás, fejlesztés több modelljét is.

Nagy-Czirok Lászlóné az Oktatási Hivatal Szegedi POK mesterpedagógus szaktanácsadója a tehetségígéretek tanulás-módszertani segítésének lehetőségeit ismertette. Kiemelte a tanulói és pedagógusi motiváció fontosságát a tehetségfejlesztésben.