I. Tudástranszfer

Szakmai leírás az I. Tudástrarnszfer című programról

A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum a GINOP-6.2.3-17-2017-00037 azonosítószámú,

„A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” című projekt keretében 2019. 03.19-én a tanulócsoportok működésének segítésére az I. Szakmai műhely, tudástranszfer a tanulócsoportok működésének segítésére című programot valósította meg. A műhelyfoglalkozás célja, a mentortanárok elméleti és gyakorlati megsegítése a tanulócsoportok hatékony működésének elősegítésére. Dr. Mező Ferenc, az Eszterházy Károly Egyetem, Pedagógiai Kar, Pszichológia Intézet igazgatója arról beszélt, hogy a lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló megsegítésének alapja az okok feltárása, a tanulásmódszertan megtanítása.

A Corvin Mátyás tagintézmény gyógypedagógusa, Nagyné Száraz Nagy Edit saját jó gyakorlatát mutatta be. A játékkal fejlesztést ajánlotta a mentoroknak tanulócsoportokban és a tanórákon egyaránt. Kiemelte, milyen készségeket, képességeket fejlesztenek a játékok, hogyan lehet vele motiválni, hogyan lehet öko iskolai szemlélettel a „szemétből” is játékot készíteni.

A Zsoldos Ferenc tagintézmény gyógypedagógusa, Dávid Zoltán a festő, mázoló és tapétázó szakmához kapcsolódva konkrét feladatokat mutatott a részképességek, elsősorban a szókincs és a matematikai képesség fejlesztésére. Kiemelte, hogy az egyéni fejlesztési terveknek, a feladatoknak, gyakorlatoknak a bemeneti mérésen kell alapulni, minden tanulónak személyre szóló fejlesztést kell biztosítani a tanulócsoportokban.

Az előadásról további képek elérhetőek a galériából.