Általános közzétételi lista

I.Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv 
  hivatalos neve Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum
  székhelye 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 3/8.
  postai címe 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 3/8.
  telefon- és telefaxszáma +36 62 202-475
  elektronikus levélcíme hszc.titkarsag@hiszk.hu
  elektronikus levélcíme www.hszc.hu
  titkársági ügyfélszolgálatának elérhetőségei

6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 3/8.

+36 62 202-475

  felnőttképzési ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Ügyfélfogadás:

6800 Hódmezővásárhely, Szent Antal utca 5-9.

Felnőttképzési iroda

H-Cs:

08:00 - 15:30

P:

08:00 - 13:00

+36 62 202-475/119-es melléken
vagy
+36 30 781-3197

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai ld. Szervezeti ábra
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Kancellár:
Hegedűs Zoltán

Főigazgató: 
Árva-Nagy Sándorné

Gazdasági vezető: 
Süliné Juhász Márta

Szakmai főigazgató-helyettes:
Orvosné Bánvölgyi Éva

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend nem releváns
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége nem releváns
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai nem releváns